งานแถลงข่าว FTI EXPO 2022 SHAPING FUTURE INDUSETRIES