ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal | บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal | บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

มาร่วมเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้ซื้อพบผู้ขาย และฟังสัมนนา ในงาน FTI EXPO 2022

มาร่วมเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้ซื้อพบผู้ขาย และฟังสัมนนา ในงาน FTI EXPO 2022 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)เชิญชวนภาคธุรกิจ พันธมิตรไมซ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมชมงาน เปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้ซื้อพบผู้ขาย และร่วมฟังสัมนนา ในงาน FTI EXPO 2022 ระหว่างวันที่…