Loading Events

« All Events

  • This event has passed.
Jul 2

การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงิน และการคลัง

July 2, 2022 @ 10:30 am - 11:30 am

Free

การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงิน และการคลัง
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นจุดแข็งในการดึงดูดการลงทุน

Highlight:
⁃ นโยบายและมาตรการทางการเงินการคลังและแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Covid-19
⁃ แผนช่วยเหลือ SMEs และภาคประชาชน
⁃ นโยบายและเครื่องมือ Green Finance เพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุ้นผู้ประกอบการเรื่อง BCG ตามนโยบายรัฐ

Speaker:
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

Details

Date:
July 2, 2022
Time:
10:30 am - 11:30 am
Cost:
Free

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available